historische vereniging warder

Skip Navigation Links

vrijdag 20 april is er weer een ledenbijeenkomst

Vrijdagavond 20 april 2018 hebben wij weer een ledenbijeenkomst in de Oude School, Warder 128 te Warder, aanvang 20:00 uur.
Een groot deel van de avond zal gevuld worden door een presentatie over de nutsvoorzieningen in Warder (elektriciteit, telefoon, gas, water enz.). Deze voorzieningen zijn nu niet meer weg te denken (alhoewel we het met gas mogelijk toch gaan proberen). Maar de aanleg van deze voorzieningen is in Warder niet altijd zonder slag of stoot gegaan. Het volledige programma vindt u onder deze link

Ledenwerving succesvol!

Nu de crisis op de woningmarkt voorbij is, zijn er in Warder veel huizen verkocht. Ook zijn er een aantal kleinschalige woningbouwprojectjes gerealiseerd.
Hierdoor zijn er veel nieuwe bewoners in het dorp komen wonen. Het bestuur van onze vereniging is vorig jaar actief gaan werven onder de nieuwkomers. Daarnaast hebben zich ook nieuwe bewoners spontaan als lid aangemeld. Het resultaat hiervan is dat het ledental van de vereniging inmiddels de 260 is gepasseerd! We zijn hier uiteraard heel blij mee. Langs deze weg bedanken wij alle nieuwe leden voor hun aanmelding.

Het jaarplan voor 2018 staat op de website

Het nieuwe jaarplan kunt u vinden via het hoofdmenu hierboven onder "BESTUUR" of via deze link









 
      Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
        Donaties: